You Are Browsing ‘Pomagala’ Category

Za uvoz motornih vozila za osobe sa invaliditetom potrebno je obezbediti: 1.Rešenje o stepenu telesnog oštećenja koja je  izdata od nadležne filijale PIO. U rešenju treba da je potvrdjeno da postoji invalidnost i telesno oštećenje, od najmanje 70% Obuhvaćene su sledeće kategorije: – slepa...

Za uvoz motornih vozila za osobe sa invaliditetom potrebno je obezbediti: 1.Rešenje o stepenu telesnog oštećenja koja je  izdata od nadležne filijale...