You Are Browsing ‘Pomagala’ Category

Ukrštajući tradicionalne zanate i savremenu tehnologiju, Sophie Oliveira Barata kreira stilizovane proteze i na taj način istražuje diverzivnost, modifikacije i sliku tela, invalidnost i transhumanizam. Među njenim klijentima su paraolimpijci, muzičke zvezde, modeli i kompanije koje se bave video igricama....

Na svetu je više od 17 miliona ljudi koji imaju ograničenu kontrolu nad pokretima tela zbog cerebralne paralize. Dijagnoza cerebralne paralize obično...

Da bi korisnicama i korisnicima pružila mogućnost izbora i obezbedila kontrolu nad ovom uslugom, prilikom organizovanja pružanja usluge personalne asistencije...

U Sjedninjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji preko 80% osoba s autizmom je nezaposleno. Osobe s autizmom imaju poteškoće da raspoznaju suptilne...

Osamnaestogodišnji David Aguilar upotrebio je lego kocke i izradio protezu za ruku kojom može da podiže i ispušta predmete. David živ u Andori, maloj...