Redakcija

Redakcija:

U Ugandi živi 34.6 miliona ljudi; 51% populacije su žene; 16% osobe s invaliditetom. Borba za unapređenje prava žena s invaliditetom u Ugandi započeta...

Kao mnogi koji su preživeli seksualno zlostavljanje, na sve načine sam potiskivala traumatična sećanja. Zlostavljanje sam doživela sa trinaest godina,...

Terapija je od vitalnog značaja za proces isceljenja i oporavka od trauma iz detinjstva. Zahteva posvećenost, vreme i mnogo rada. Preživela sam...

Roboti konobari ne predstavljaju nov koncept u sferi savremene tehnologije. Već ih koriste u nekoliko kafea, kao što je nepalski restoran Naulo, u kome...

Nijedno dete ne dolazi sa priručnikom na temu kako da me odgajate. Kao roditelji, suočavamo se sa krivinama na putu kojim idemo. Kada odgajate dete...