Redakcija

Redakcija:

Podeliću s tobom svoje iskustvo… Živela sam sa muškarcem koji me je zlostavljao od 1987. do 1992. U poređenju sa nekim drugim ljudima, to nije...

Žene s invaliditetom mahom su isključene iz lokalnog planiranja i donošenja odluka, a osnaživanjem bi postale aktivni agenti promene u svojim gradovima...

U ostvarivanju podrške i prava na život bez nasilja žene s invaliditetom suočavaju se sa složenim nizom barijera, koje proizilaze, kako iz samog položaja...

Zašto neke istorijske ličnosti pamtimo po invaliditetu, kao na primer, Helen Keler, dok su invaliditeti drugih potpuno izbrisani iz sećanja, kao u slučaju...

Pre nekoliko godina aktivistkinja i autorka En Finger izjavila je kako seksualnost osobe s invaliditetom može da se pretvori u duboko ugnjetavanje i najdublji...