Redakcija

Redakcija:

Zašto u popularnim kvizovima poput “Milionera“ nikad ne učestvuju osobe s invaliditetom? Da li ljudi misle da niko s invaliditetom ne može...

Broj lica s autizmom i srodnim razvojnim invaliditetom je velik i raste, ima ih svuda kako u svetu tako i kod nas. Oni su zastupljeni u svim nivoima svakog...

Karin Spaink je stekla obrazovanje srednjoškolske profesorice. Od 1981. do 1984. godine studirala je sociologiju na Univerzitetu u Amsterdamu. Multipla...

Nacrtom zakona biće definisan i status znakovnih tumača – od njihove obuke do preciziranja ko ima prava na njihovu uslugu. Nacrtom zakona o srpskom...

Zamisli da… Zamisli da osobe s invaliditetom imaju svu podršku i medicinsku pomoć uz koju bi mogli da u društvu sudeluju na ravnopravnom nivou...