Redakcija

Redakcija:

DAYTON WEBBER je izuzetno hrabar 11-godišnji dečak iz Marylanda, sa neverovatno jakom željom za životom. Iako nema ruke i noge, Daytona to ne sprečava...

U Muzeju savremene umetnosti je u sredu 20. marta održana još jedna u nizu brojnih predstava Vagininih monologa, koja uprkos čestom izvođenju i dalje...

Eurobank EFG, kao banka koja posluje po evropskim standardima, trudi se da ih u potpunosti primenjuje u svim segmentima svog poslovanja. Centar za razvoj...

U V O D Ova brošura je namenjena kao pomoć pri obavljanju fizioterapijskih vežbi deci i odraslima koji boluju od mišićne distrofije. Iako svaki tretman...

Rezime: Nakon usvajanja Standardnih pravila UN za izjednačavanje mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom decembra 1993. u našoj se sredini...