Redakcija

Redakcija:

Istraživači u Čikagu kažu da su prevezivanjem nerava uspeli da jednoj osobi bez ruke povrate osećaj dodira. Obnavljanje osećaja dodira moglo bi da...

Ludvig van Betoven (nem. Ludwig van Beethoven, 16. decembar 1770. — 26. mart, 1827), nemački kompozitor, nadmoćna muzička figura u prelaznom periodu...

Grupa oftamologa sa nemačkog Univerziteta u Tibingenu nedavno je uspešno sprovela eksperiment čiji je rezultat povratak vida kod slepih ljudi. Zbog...

Ser Artur Čarls Klark (engl. Sir Arthur Charles Clarke) (16. decembar 1917, Majnhed, Somerset, Engleska — 19. mart 2008, Kolombo, Šri Lanka) je britanski...

Zaštitnik građana postupa u okviru Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. Posebnu pažnju posvećuje zaštiti: prava pripadnika nacionalnih manjina, prava deteta, prava osoba sa invaliditetom, prava lica lišenih slobode i ravopravnosti polova. On postupa po pritužbi...