Redakcija

Redakcija:

Zaštitnik građana postupa u okviru Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. Posebnu pažnju posvećuje zaštiti: prava pripadnika nacionalnih manjina, prava deteta, prava osoba sa invaliditetom, prava lica lišenih slobode i ravopravnosti polova. On postupa po pritužbi...

Brazilska oblast Minas čije je ime sinonim za kafu, prava je riznica dragog i poludragog kamenja. Reč ita koja na jeziku Tupi Guarani Indijanaca od pamtiveka...

Gradska vreva,  “Plato” ispred Filozofskog fakulteta i ugodno letnje popodne, su pravi su okvir za razgovor o Studentskoj uniji Srbije. O Studenskoj...

Ako ste osoba sa invaliditetom a nemate procenjenu radnu sposobnost, odnosno nemate zvanično utvrđen status osobe sa invaliditetom možete ostvariti pravo, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,  i na utvrđivanje statusa i procenu radne sposobnosti. Procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja...

Nacionalna služba za zapošljavanje početkom 2010. imala je na evidenciji više od 22.000 osoba s invaliditetom koje traže posao, što je tri odsto...