Redakcija

Redakcija:

Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa mnogim preprekama u svojoj borbi za jednakost. Iako su i muškarci i žene sa invaliditetom subjekti diskriminacije...

Uvežban pas vodič pruža pouzdanu pomoć pri mobilnosti i u većini zemalja predstavlja priznati simbol samostalnosti slepih ljudi. Obično se pas kontroliše...

Bilo je dosta priče o smrti feminizma – da je rat dobijen, ali da je ostalo još nekoliko bitki. No mediji još podgrejavaju konflikt između muškaraca...

Osoba sa invaliditetom je osoba sa svim pravima, dovedena u situaciju koja je onesposobljava za funkcionisanje, usled prostornih, ekonomskih i socijalnih barijera koje ta osoba ne može savladati na način kao i ostali građani. Te barijere se često uvećavaju opštim stavovima koji stavljaju osobu sa invaliditetom na margine društva. Dužnost je društvene zajednice...

Samsung Electronics osvojio je tri nagrade na prestižnom takmičenju International Design Excellence (IDEA). Medalje, među kojima su jedna zlatna i...