Redakcija

Redakcija:

U cilju ispunjavanja odredbi zakona, ali i da bi se funkcionalno i estetski rešili problemi pristupačnosti, dizajneri, projektanti i arhitekte širom...

Rezime: Stavovi prema invalidima, tokom istorije, prolazili su kroz razne faze krećući se od prihvatanja, preko odbacivanja, do ponovnog prihvatanja. Postojala su četiri oblika invalidnosti: prvi se sticao u ratovima, drugi je bio posledica bolesti i trauma na porođaju, treći je proisticao iz sukoba sa zakonom, dok je četvrti bio rezultat nesreća na radu. Zakonski...

Glavne osnove evropske filozofije pristupačnosti počivaju na priznavanju, prihvatanju i podsticanju prava svih ljudskih bića – na svim nivoima društva...

Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa mnogim preprekama u svojoj borbi za jednakost. Iako su i muškarci i žene sa invaliditetom subjekti diskriminacije...

Uvežban pas vodič pruža pouzdanu pomoć pri mobilnosti i u većini zemalja predstavlja priznati simbol samostalnosti slepih ljudi. Obično se pas kontroliše...