Redakcija

Redakcija:

Uvod Ovaj medjunarodni istorijat je nastao na osnovu uvida u literature o samostalnom životu i istraživanjima Anne Finger, koja je 1999 radila u Svjetskom Institutu za invalidnost i organizaciji Rehabilitation International. Njen rad je dopunjen prilozima preko 110 lidera invalidskog pokreta koji su učestvovali u Konferenciji o samostalnom životu u Vašingtonu, kao...

Kancelarija za demokratiju, ljudska prava i rad, sa zadovoljstvom objavljuje imenovanje Judith Heumann kao Stručnog savetnika za Međunarodna prava...

Kada govorimo o uređenju unutrašnjeg prostora na umu bismo uvek trebali da imamo koncept univerzalnog dizajna (Universal Design). Pod tim se misli na...

Želimo samo da se čuje i naš glas.Hoćemo da učestvujemo u rešavanju naših problema.Učinimo da se o pitanjima invalidnosti govori u lokalnoj politici.Ne...

Stanovanje bez barijera omogućeno je pridržavanjem propisa iz EU norme 18025. To znači da ljudi svih starosnih dobi, ljudi sa individualnim telesnim...