Redakcija

Redakcija:

Mariji, žena s invaliditetom, muž uskraćuje medicinske usluge, odbija da se u njihovom domu postave rukohvati, ne dozvoljava joj da koristi štap pri...

Forum mladih sa invaliditetom poziva sve zainteresovane mlade sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda da se prijave na konkurs za pohađanje prakse. Konkurs...

Gluve i nagluve žene izložene su istim oblicima partnerskog nasilja kao i čujuće žene, s tim da je stopa nasilja dvostruko veća u njihovim iskustvima....

Međunarodni filmski festival Uhvati film – Banjaluka održan je 12. i 13.oktobra 2018. godine u Muzičkom paviljonu Staklenac. Zahvaljujući saradnji...

Dana 25. i 26. oktobra 2018. godine održaće se Drugi kongres o samostalnom životu u Valensiji, Španija. Kongres organizuje Federacija samostalni život...