Redakcija

Redakcija:

Ugnjetavanje ili opresija, jednako kao i vladanje ili dominacija, nisu ništa drugo do dva oblika nepravičnosti. Organičavajuća priroda nepravičnosti...

Na svetu je više od 17 miliona ljudi koji imaju ograničenu kontrolu nad pokretima tela zbog cerebralne paralize. Dijagnoza cerebralne paralize obično...

U Centru Zvezda, uz podršku Trag fondacije, sproveden  je projekat pod nazivom Pružanje podrške ekonomskom osnaživanju mladih bez adekvatnog roditeljskog...

Forum mladih sa invaliditetom organizuje konferenciju Radna praksa za mlade sa invaliditetom koja se održava u četvrtak, 21. juna, u Press Centru Udruženja...

Dvodnevni sastanak pod nazivom „Planiranje implementacije projekta: Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji” održan je 11. i...