Redakcija

Redakcija:

Odabrani filmovi sa prethodnih Festivala Uhvati film biće prikazani 22. novembra  u  Bioskopu KC Mladost u Futogu, u dva termina,  od...

Iz ugla seksualnog zdravlja i ljudskih prava, stavovi i barijere plasirani od strane društva predstavljaju najveće ograničenje kada je u pitanju seksualno...

Jedno od kompleksnih pitanja u slučajevima prijavljivanja nasilja je: da li da žena obelodani da ima nevidljivi invaliditet (hroničnu bolest, depresiju,...

Obuka za lične pratioce deteta u vrtićima i školama, kao i za pokretače ove usluge socijalne zaštite, realizovaće se 13. 14. i 15. decembra 2019....

Beonvin Braun se smučilo da je drugi ljudi premeštaju bez pitanja, pa je na kolica dodala šiljke. I nije jedina. Niz osoba s invaliditetom prijavljuje...