Redakcija

Redakcija:

Sam je fiktivni karakter koji predstavlja 73% osoba sa razvojnim invaliditetima i autizmom koje su bile izložene zločinu iz mržnje. 73% ima iskustvo...

Forum mladih sa invaliditetom poziva mlade sa invaliditetom starosti do 35 godina, sa prebivalištem u Vojvodini, da se prijave na edukativni program...

Profesionalci koji rade sa ženama sa invaliditetom trebalo bi da umeju da prepoznaju znake nasilja. Takođe je važno da preispitaju sopstvene stavove...

– Niko ne može znati šta će se od mene čuti na sceni. U tome je radost Turetovog sindroma – kaže Džes Tom. Džes Tom loše se...

Dobra obaveštenost i uljudan stav su od ključnog značaja za pružanje svrsishodne podrške ženama izloženim nasilju. Ukoliko žena ima invaliditet,...