Redakcija

Redakcija:

Širom sveta, mlade žene i devojčice sa invaliditetom suočavaju se sa velikim ograničenjima u pristupu uslugama i obrazovanju a što je od suštinskog...

Iz tradicionalnog u moderno, iz pokreta u zvuk U okviru javnog konkursa Publika u fokusu Fondacije Novi Sad 2021, tokom juna meseca, započeta je realizacija...

Međunarodni filmski festival Uhvati film, šesnaesti po redu, biće održan od 24. do 30. septembra u Kulturnom centru Novog Sada u organizaciji KAO Parnas....

Usluge podrške ženama iz marginalizovanih grupa koje su preživele rodno zasnovano nasilje treba osmisliti na poseban način. Podrška koja im se pruža...

U okviru dvogodišnjeg projekta pod nazivom Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju usluga ženama i devojčicama koje su preživele nasilje,...