Marijana Čanak

This user hasn't shared any profile information

Pandemija ima veliki uticaj na svakodnevne živote pojedinaca, a svi zavisimo od stručnjaka, kriznih timova i političara koji kreiraju zakonske mere...

Jovana Džever je magistarka psihologije, sertifikovana menadžerka ljudskih resursa i jedna od osnivačica Psihološkog centra Sense iz Banja Luke. Pored...

We asked women with disabilities what their daily life looks like during the pandemic. What they go through from morning to evening, what activities keep...

Pitali smo žene s invaliditetom kako žive tokom pandemije. Šta proživljavaju od jutra do večeri, kojim aktivnostima ispunjavaju vreme, o čemu razgovaraju...

Pitali smo žene s invaliditetom kako žive tokom pandemije. Šta proživljavaju od jutra do večeri, kojim aktivnostima ispunjavaju vreme, o čemu razgovaraju...