Marijana Čanak

This user hasn't shared any profile information

​U Školi za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović sa domom učenika se od 1993. godine realizuju programi namenjeni deci s različitim vrstama...

U okviru projekta Pristupačan grad za gluve i nagluve, Udruženje gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga sa sedištem u Kragujevcu sprovelo je niz aktivnosti...

Pandemija ima veliki uticaj na svakodnevne živote pojedinaca, a svi zavisimo od stručnjaka, kriznih timova i političara koji kreiraju zakonske mere...

U periodu pandemije korona virusa, kao i u procesu izlaska iz nje, važno je da osnovna zaštitna sredstva budu dostupna svima. U mnogobrojnim ustanovama...

The pandemic significantly affects the everyday activities of individuals, and we all depend on experts, crisis teams and politicians who create legal...