Marijana Čanak

This user hasn't shared any profile information

Nakon Beograda i Kragujevca, danas su u amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu predstavljeni rezultati istraživanja o seksualnom i reproduktivnom...

Ničije postojanje ne može se svesti na samo jednu reč, kao što se ni knjiga ne može svesti na naslovnu stranicu. Na takvom konceptu zasnovana je živa...

The work of Rachel Stork Stoltz comes to life at an intersection of seemingly mismatching disciplines: medicine and arts, anatomy and metalsmithing, invisible...

Radovi Rejčel Stork Stolc nastaju na presečnim tačkama naizgled nespojivih oblasti: medicine i umetnosti, anatomije i obrade metala, nevidljivih (zdravstvenih)...

U amfiteatru Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu gostujuće predavačice iz SAD, Karen Robbins i Sharon Pemberton,...