Marijana Čanak

This user hasn't shared any profile information

NN ima 35 godina. Fakultetski je obrazovana. Zaposlena. Ima blaži oblik disocijativnog poremećaja i umetničke sklonosti. Živi u Srbiji. Lečena od...

Od najranijih vremena glinene figurine odražavaju vezu između unutrašnjih stanja i materijalnog sveta. Ta veza ima centralno mesto u art-terapiji....

Kao jedina korisnica kolica iz Žepča (Bosna i Hercegovina), Ljilja Slišković pionirka je na mnogim poljima: od ostvarivanja bazičnih prava na...

 Šta je uopšte bipolarni poremećaj? Koliko o tome ne znamo i kakva sve predubeđenja komplikuju živote osoba sa mentalnim invaliditetima? Kako...

Među razlozima da osobe sa psihičkim invaliditetima prikrivaju svoje stanje i izoluju se umesto da traže podršku, stigma je vodeća. Stigmatizacija...