Marijana Čanak

This user hasn't shared any profile information

Akušersko nasilje je globalni fenomen sa dugotrajnom istorijom, maskiran ideologijom nužnosti žrtvovanja pojedinke za veće društveno dobro. Ženska...

Obstetric violence is a global phenomenon that has a long history, masked by an idea of the necessity of the individual’s sacrifice for the greater...

Udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu Južnobačkog okruga Sunce postoji punih 35 godina i aktivno radi na ostvarivanju prava i unapređenju...

Traumatična priroda seksualnog nasilja, uključujući silovanje, zahteva posebno osetljiv odgovor obučenog i specijalizovanog osoblja za sve žene koje...

Jasna Grizer, an associate of The Disability Portal, after a string of newspaper articles, interviews, love stories for women’s magazines, and...