Marijana Čanak

This user hasn't shared any profile information

Pandemija ima veliki uticaj na svakodnevne živote pojedinaca, a svi zavisimo od stručnjaka, kriznih timova i političara koji kreiraju zakonske mere...

U periodu pandemije korona virusa, kao i u procesu izlaska iz nje, važno je da osnovna zaštitna sredstva budu dostupna svima. U mnogobrojnim ustanovama...

The pandemic significantly affects the everyday activities of individuals, and we all depend on experts, crisis teams and politicians who create legal...

Pandemija ima veliki uticaj na svakodnevne živote pojedinaca, a svi zavisimo od stručnjaka, kriznih timova i političara koji kreiraju zakonske mere...

Jovana Džever je magistarka psihologije, sertifikovana menadžerka ljudskih resursa i jedna od osnivačica Psihološkog centra Sense iz Banja Luke. Pored...