Marijana Čanak

This user hasn't shared any profile information

Pitali smo žene s invaliditetom šta ih nervira u svakodnevnoj interakciji sa drugima i koje su to situacije kada komunikacija, naprosto, ne ide kako...

Pitali smo žene s invaliditetom šta ih nervira u svakodnevnoj interakciji sa drugima i koje su to situacije kada komunikacija, naprosto, ne ide kako...

Cerys Knighton (23) is an artist from South Wales living with a bipolar disorder since the age of eleven. At the beginning of this year, she had her first...

Keris Najton, dvadeset trogodišnja umetnica iz Južnog Velsa, živi sa bipolarnim poremećajem od svoje jedanaeste godine. Početkom ove godine imala...

Pitali smo žene s invaliditetom šta ih nervira u svakodnevnoj interakciji sa drugima i koje su to situacije kada komunikacija, naprosto, ne ide kako...