Visoka senzitivnost (ni)je invaliditet

Posted on by Redakcija

Visoka senzitivnost prisutna je kod mnogih ljudi, u nekim situacijama je prednost, u drugim slabost.

Visoka senzitivnost se ne smatra invaliditetom, ali se visokosenzitivne osobe suočavaju sa sličnim barijerama u neodgovarajućem i nepristupačnom okruženju.

Iz ličnog iskustva

Oduvek sam senzitivna, a pre nekoliko godina sam otkrila da imam genetski zasnovanu karakteristiku koju naučnici nazivaju senzitivnost senzornog procesuiranja – oblik neurodiverzita poznatiji kao visoka senzitivnost. Između 15 i 30% populacije su visoko senzitivne osobe. Najnovija naučna istraživanja kažu da je senzitivnost na stimulanse iz okruženja spektar, jer smo svi u manjoj ili većoj meri pod uticajem okruženja.

U poslovnom okruženju, pri čemu sam veoma empatična i kreativna, visoka senzitivnost znači da na mene u većoj meri utiče buka i da lakše doživljavam stres nego drugi zaposleni.

Savetovali su mi da na poslu o tome ne govorim, da se ne bih izložila diskriminaciji. Nažalost, mnoge visokosenzitivne osobe su stigmatizovane i pod većim su rizikom od bolesti prouzrokovanih stresom. Nekoliko godina sam visoku senzitivnost držala za sebe, skrivajući migrene i probleme s varenjem koje sam doživljavala usled preterane stimulacije na poslu.

Ali vremenom sam shvatila da sigurno nisam jedina koja se oseća tako. Odlučila sam da počnem da podižem svest o visokoj senzitivnosti i drugim divegentnim stilovima razmišljanja. Organizovala sam sesiju na tu temu na odeljenju za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i mnoge od mojih kolega podelile su slična iskustva o zdravstvenim izazovima prouzrokovanim stresom na poslu, zabrinutošću i diskriminacijom. Uspostavili smo mrežu koja ima za cilj da unapredi iskustva visokosenzitivnih radnika.

Rosie Raleigh

Šta je visoka senzitivnost?

Istraživanja su pokazala da se pojedinci razlikuju po tome koliko su osetljivi na okruženje. Taj opseg senzitivnosti je evolutivna prednost koja nam omogućuje da napredujemo u različitim sredinama. Iako se visoka senzitivnost ne definiše kao invaliditet, u velikom delu naše kulture, koja se neprekidno i brzo razvija, to je karakteristika koja može biti onesposobljavajuća.

Ako okruženje nije prilagođeno umovim koji drugačije funkcionišu, visokosenzitivne osobe su pod rizikom od mentalnih i fizičkih zdravstvenih problema. Pošto je osetljivost na okruženje spektar, osobe sa umerenim stepenom senzitivnosti mogu da imaju neka od ovih iskustava.

Naučnici su otkrili 4 elementa senzitivnosti:

  1. Dubina procesuiranja: mozak visokosenzitivne osobe dublje procesuira informacije, razmatrajući širi opseg scenarija i potencijalnih ishoda.

2. Preterana stimulacija: pošto visokosenzitivne osobe izvlače više informacija iz svog okruženja, brže se umaraju i imaju niži prag tolerancija na stimulaciju kao što je buka ili stres.

3. Empatija i emotivna reakcija: neuroni visokosenzitivnih osoba jače reaguju, čineći ih empatičnim i budnima za govor tela. Na poslu mogu da budu izuzetno podržavajući i uspešni u izgradnji odnosa sa drugima.

4. Suptilnost: visokosenzitivne osobe više cene estetska iskustva i kreativnije su od drugih. Mogu biti veoma inovativne i dolaze do mnoštva novih ideja.

Visokosenzitivne osobe ujedno mogu imati druge oblike neurodiverziteta, kao i fizičkih i mentalnih stanja (invaliditeta). Iako biološli mehanizam može biti drugačiji, prekomernu stimulaciju koju doživljavaju visokosenzitivne osobe često doživljavaju i osobe iz spektra autizma.

About the Author

Redakcija: