Dušica Sretenović: Učinimo ginekološke preglede pristupačnim svim ženama

Udruženje osoba sa invaliditetom Srna iz Raške, na čelu sa Dušicom Sretenović, pokrenulo je javnu kampanju za nabavku hidrauličnog ginekološkog stola za Dom zdravlja Raška. Kampanja je rezultat dugotrajnog rada, istraživanja, osvešćivanja i umrežavanja. Inicirale su je žene s invaliditetom, ali to nije kampanja koja se odnosi samo na pitanje pristupačnosti zdravstvenih usluga i ostvarivanje … Continue reading Dušica Sretenović: Učinimo ginekološke preglede pristupačnim svim ženama