Monika Žunji, autorka kratkog filma koji zastupa seksualna i reproduktivna prava žena s invaliditetom u Temerinu

Monika Žunji (Mónika Zsúnyi) ima 26 godina i živi u Temerinu. Završila je master studije na studijskom programu Primenjena matematika na PMF-u u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena u Udruženju građana za cerebralnu i dečiju paralizu Južnobačkog okruga Sunce, a pored toga aktivna je u Udruženju građana Kap koje u Temerinu okuplja osobe sa različitim … Continue reading Monika Žunji, autorka kratkog filma koji zastupa seksualna i reproduktivna prava žena s invaliditetom u Temerinu