Seksualno zlostavljanje i nasilje u porodici dugoročno narušavaju mentalno zdravlje

Posted on by Redakcija

Mada veza između iscrpljujućih iskustava i slabog mentalnog zdravlja nije iznenađujuća, eksperti kažu da istraživanja naglašavaju koliko su ta dva faktora isprepletena i koliko je važno da lekari i drugi zdravstveni radnici razgovaraju sa ženama o preživljenom nasilju, bilo da je aktuelno, bilo da se odigravalo godinama ranije.

Velika je verovatnoća da će se kod žene koja je bila žrtva silovanja, seksualnog nasilja, proganjanja ili partnerskog nasilja, vremenom razviti mentalni poremećaj – navodi se u istraživanju objavljenom u Žurnalu Američke medicinske asocijacije.

Kada profesionalci rade sa ženama koje imaju depresiju ili druge mentalne probleme, najbolje je da istraže činjenicu da nasilje može biti u pozadini tog stanja – kaže doktorka Andrea Gielen sa Univerziteta u Baltimoru.

U Australiji je sporvedeno istraživanje među ženama uzrasta od 16 do 85 godina. Epizode seksualnog zlostavljanja, proganjanja i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja su uobičajene: 27% ispitanica prijavilo je barem jedan slučaj zlostavljanja.

Oko 57% žena sa istorijom nasilja ujeno imaju istoriju depresije, bipolarnog poremećaja, posttraumatskog stresnog sindroma, zloupotrebe supstanci, anksioznosti (uključujući panične napade i opsesivno-kompulsivni poremećaj), naspram 28% žena koje nisu imale iskustvo rodno zasnovanog nasilja.

Među ženama koje su bile izložene različitim oblicima nasilja (najmanje tri oblika), stopa mentalnih poremećaja raste do 89%.

– Stepen i intenzitet povezanosti koju smo otkrili iznenađujući je i veoma zabrinjavajući – kaže glavna autorka, doktorka Susan Rees, istraživačica sa Unoverziteta u Sidneju.

Istraživači ne mogu sa sigurnošću da tvrde da li je nasilje okidač problema sa mentalnim zdravljem, ili su žene sa mentalnim problemima izloženije nasilju.

Ali, postoji dovoljno dokaza da traumatični događaji – naročito nasilje u porodici – mogu da budu okidači mentalnih problema – kaže doktorka Rees.

Nasilne epizode često se odigravaju u ranim stadijumima života, dok se problemi s mentalni zdravljem ispoljavaju godinama kasnije.

Otprilike jedna petina žena iz SAD ima iskustvo partnerskog nasilja, proganjanja ili oboje, a 17% njih bile su žrtve silovanja ili pokušaja silovanja.

Istraživanje upućuje na to da je nasilje prema ženama glavno pitanje brige za javno zdravlje.

Stručnjaci za mentalno zdravlje i pružaoci zdravstvenih usluga trebalo bi da sarađuju i da razviju zajednički pristup za efikasnije provere i tretmane kada je u pitanju mentalno zdravlje žena koje su preživele nasilje.

Skoro svaka zdravstvena institucija u Americi preporučuje proveru istorije nasilja.

Izvor: http://edition.cnn.com

Ovaj tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Primena normi, promena svesti”. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorkama i ne predstavljaju nužno stavove UN Women i Evropske unije.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response