Kurs krojenje i šivenja za osobe sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Ekumenska humanitarna organizacija i ove godine organizuje kurs krojenja i šivenja u Dnevnom centru za osobe sa invaliditetom. Kurs je namenjen osobama iz marginalizovanih grupa a prednost će imati osobe sa invaliditetom.
Kurs će se organizovati svake srede a počinje u sredu 5. septembra 2018. od 9.00 do 12.00 sati. Kurs će trajati 2 meseca i obuhvata 30 školskih časova teorije i prakse.

Pravo da se prijave imaju:
1. osobe sa ivaliditetom;
2. osobe bez invaliditeta koje pripadaju teže zapošljivim kategorijama;
3. osobe bez ili sa niskim primanjima.

Kurs će se održavati u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji u prostorijama Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom, Ćirila i Metodija 21, Novi Sad.

Nastavu drži kvalifikovani i iskusan predavač.  Nakon uspešno završenog kursa polaznici dobijaju potvrdu o pohađanju nastave. Obuka je zasnovana isključivo na praktičnom radu i osposobljava polaznike za rad u krojačkim salonima.

Popunjen prijavni formular i pitanja možete poslati do 1. septembra 2018. na imejl: marija@ehons.org ili se prijaviti putem telefona 021/479 0073.

Dostavila Marija Parnicki, Ekumenska humanitarna organizacija, Novi Sad

About the Author

Redakcija: