Konkurs za izložbu fotografija Kultura i osobe sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Međunarodni filmski festival Uhvati film – BiH raspisuje Konkurs za prijem radova za izložbu fotografija na temu Kutura i osobe sa invaliditetom.

Izložba će biti organizovana u okviru Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film – BiH, koji će se održati 12. i 13. oktobra 2018. godine u Muzičkom paviljonu Staklenac  u Banjaluci.

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2018. godine.

Filmski festival i izložba fotografija imaju za cilj podizanje nivoa svesti javnosti o osobama sa invaliditetom.

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja:

 1. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane pojedince i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
 2. Prikazati osobe sa invaliditetom kao konzumente ili stvaraoce u kulturi, bez nametanja teme arhitektonskih barijera.
 3. Fotografija ne sme biti starija od dve godine.
 4. Maksimalno dve fotografije mogu da se pošalju.
 5. Autori najboljih fotografija biće nagrađeni simboličnom nagradom.
 6. Minimalna veličina digitalne ili digitalizovane fotografije je 2048 piksela po dužoj strani, isključivo u JPЕG format, u srednjoj ili visokoj kompresiji (ne maksimalnoj), odnosno, do 5 megabajta.
 7. Svaka fotografija treba da bude označena naslovom. Radovi koji budu izabrani za izložbu biće predstavljeni pod naslovom koji im je autor dodelio i imenom autora.
 8. Potrebno je dostaviti biografiju autora sa kontakt podacima (telefon i e-mail).
 9. Radovi koji ne budu dostavljeni u roku, te ne budu ispunjavali navedene uslove, neće biti uzeti u razmatranje za izložbu na Festivalu.

Dostavljanje radova i pratećih materijala, sa naznakom za Konkurs za izložbu fotografija Kultura i osobe sa invaliditetom, moguće je slati na tri načina:

 1. Elektronskom poštom na e-mail: bih@gmail.com(maksimalna veličina fajla je 5 MB);
 2. Klasičnom poštom na adresu:

Humanitarna organizacija Partner
Ul. Srđe Zlopogleđe 55
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

 1. Ličnom dostavom na optičkom disku (CD/DVD), u zatvorenoj koverti, u prostorije HO Partner, svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova.

Sva pitanja u vezi sa Konkursom možete slati na e-mail:uhvatifilm.bih@gmail.com

Dostavila: Dušica Lipovac

About the Author

Redakcija: