Dostupno i za mene – veb stranica o pristupačnom javnom prijevozu i smještaju u Bosni i Hercegovini

Posted on by Redakcija

Sudionice programa „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“ kojeg implementira Humanity in Action Bosne i Hercegovine su kreirale interaktivnu veb stranicu DOSTUPNO I ZA MENE o pristupačnom smještaju i javnom prijevozu za osobe s invaliditetom u Mostaru, Sarajevu i Tuzli.

Informacije su prikupile i objedinile studentice Tamara Bakula, Iva Ivanković, Edina Osmić i Hana Macić. Veb stranica je prilagođena za sve osobe, uključujući osobe s oštećenjem sluha i oštećenjem vida i sadrži kvalitetne informacije o pristupačnom javnom prijevozu i smještaju u Mostaru, Sarajevo i Tuzli.

Veb stranica je nastala uz velikodušnu suradnju s udrugama osoba s invaliditetom iz Mostara i Tuzle koje su nam dostavile podatke o pristupačnom smještaju u njihovim sredinama i vrlo smo im zahvalni na toj suradnji, izjavila je Iva Ivanković.

Prema prikupljenim podatcima, u Tuzli i Sarajevu za sada postoji  djelomično pristupačan javni prijevoz za osobe sa određenim oštećenjim, dok u Mostaru javni prijevoz nije pristupačan za osobe s invaliditetom. Od 48 istraženih hotela, studentice su u Mostaru, Sarajevu i Tuzli uspjele pronaći 12 hotela koji su pristupačni za osobe s invaliditetom.

Tamara Bakula, studentica Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju, ističe: Projektom DOSTUPNO I ZA MENE, omogućujemo uključenost osoba sa senzornim i tjelesnim teškoćama u zajednicu Bosne i Hercegovine. Implementacijom ovog projekta želimo da doprinesemo da osobe sa invaliditetom lakše pristupaju informacijama za osobe s invaliditetom i olakšamo njihovo kretanja uz korištenje lako dostupnih informacija vezanih za javni gradski prijevoz i smještaj.

Kretanje turističkim gradovima naše zemlje za osobe s invaliditetom trenutno je onemogućeno jer ne postoji adekvatan podatak o pristupačnosti prijevoza i smještaja. Prevazilaženjem ovog nedostatka omogućilo bi se da osobe sa invaliditetom postanu uključeniji članovi društva, omogućilo bi im se duže i kvalitetnije boravljenje u gradovima, a dobili bi  više prilika za upoznavanje kulture i turističke ponude gradova Bosne i Hercegovine.

Studentice pozivaju čitatelje da informacije o pristupačnom smještaju ili sredstvima javnog prijevoza prijave preko imejla dostupnoizamene@gmail.com sa ciljem da veb stranica DOSTUPNO I ZA MENE bude ažuran alat koji osobama s invaliditetom omogućuje lakša i efikasnija putovanja. Planiraju i krenuti sa istraživanjem istih mogućnosti za osobe sa invaliditetom u drugim gradovima u Bosne i Hercegovine.

 

Dostavila Iva Ivanković

About the Author

Redakcija: