Prikupljanje podataka o iskustvima žena s invaliditetom na planu ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava

Posted on by Redakcija

Juna ove godine Organizacija za podršku ženama s invaliditetom … IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA otpočela je projekat prikupljanja podataka o iskustvima žena s invaliditetom na planu ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava,  aktivnost planirana u okviru projekta “Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji” podržanog kroz Partnerstvo Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD).

Zašto je važno unaprediti seksualna i reproduktivna prava žena s invaliditetom

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena ne sadrži deo o ženama s invaliditetom. Opšta preporuka 18 Komiteta Ujedinjenih nacija o eliminaciji diskriminacije žena zahteva od zemalja potpisnica da u svojim periodičnim izveštajima obezbede informacije o ženama s invaliditetom. Komitet takođe traži da se izveštava o merama koje su preduzete kako bi žene s invaliditetom imale jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju i socijalnim uslugama, da bi se osiguralo njihovo ravnopravno učešće u svim oblastima društvenog i kulturnog života.

Član 23 Konvencije o ljudskim pravima osoba s invaliditetom obavezuje države potpisnice da preduzmu mere kojima će se eliminisati diskriminacija osoba s invaliditetom u oblastima prava na brak, porodicu, roditeljstvo i partnerstvo. Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja je ključ ostvarivanja održivog razvoja, zdravlja i blagostanja.

Iako je država Srbija potpisnica obe pomenute konvencije, još uvek je uvreženo shvatanje da žene s invaliditetom ne mogu da imaju seksualni život, niti da se ostvare u materinskoj ulozi. Nedostatak informacija i odgovarajuće podrške, kao i arhitektonske i mentalne barijere doprinose ovim predrasudama. Medicinski stručnjaci često misle da ženama s invaliditetom nisu potrebne zdravstvene usluge na planu reproduktivnog zdravlja. Ženama s invaliditetom, naročito ženama s mentalnim invaliditetim, uskraćuje se pravo na odlučivanje o reproduktivnom zdravlju i rađanju. Često se podvrgavaju različitim medicinskim procedurama bez saglasnosti (sterilizacija, kontracepcija, abortus) ili im se oduzimaju deca. Sistem podrške za očuvanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena s ivnaliditetom ne postoji. Važno je razviti svest da je ženama s invaliditetom takva podrška podjednako potrebna kao i svim drugim ženama.

Ciljevi projekta

Realizacijom aktivnosti projekta postići će se jedan opšti i tri posebna cilja.

Opšti cilj projekta je unapređenje nacionalnih kapaciteta za pružanje usluga integrisane zdravstvene zaštite u oblasti  seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom.

Posebni ciljevi su:

  • mapiranje poteškoća sa kojima se žene s invaliditetom suočavaju u ostvarivanju svojih seksualnih i reproduktivnih prava;
  • dokumentovanje stepena informisanosti i stavova žena i devojaka s invaliditetom o seksualnosti, trudnoći, materinstvu i podršci koju primaju u zdravstvenim službama tokom ginekoloških pregleda, trudnoće, porođaja i odgajanja dece;
  • povećanje vidljivosti i podizanje svesti o ovim pitanjima, kako unutar zajednice osoba s invaliditetom, tako i kod opšte populacije, putem Portala o invalidnosti i društvenih mreža.

Prikupljanje podataka odvijaće se putem upitnika i fokus grupa u pet gradova Srbije (Beograd, Niš, Novi Sad, Raška i Zaječar).  Podaci će biti osnova daljih analiza i izrade smernica za povećanje nacionalnih kapaciteta za pružanje zdravstvenih usluga ženama s invaliditetom u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

 

Medijski prilog je objavljen uz finansijsku podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji. Sadržaj medijskog priloga predstavljaju isključivo stavove redakcije Portala o invalidnosti i ne odražava nužno stavove UNFPA-a, Ujedinjenih nacija, niti bilo koje od pridruženih organizacija. UNFPA neće biti ni na koji način odgovoran za upotrebu, niti posledice koje proisteknu iz upotrebe informacija iz ovog medijskog priloga.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response