Lako je ući, veoma teško izaći: Marijana Ristić o životu u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji

Ima neke zlurade ironije već u samom pojmu rezidencijalna ustanova. Dok rezidencija nosi konotaciju reprezentativnog boravišta i luksuznog smeštaja visokih funkcionera (biskupa, ambasadora ili predsednika), rezidencijalna ustanova je sve osim toga. To je kolektivni smeštaj za odbačene, zanemarene i obespravljene, dom onih koji žive građansku smrt. Dom, ne kao mesto u kome možemo biti upravo … Continue reading Lako je ući, veoma teško izaći: Marijana Ristić o životu u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji