Januarski termin obuke za pokretanje usluge lični pratilac deteta

Posted on by Redakcija

Obuka za lične pratioce deteta u vrtićima i školama, kao i za pokretače ove usluge socijalne zaštite, realizovaće se 10. 11. i 12. januara 2018. godine  (10:00 -18:00h) u Novom Sadu. Tačna lokacija održavanja obuke biće naknadno utvrđena. Za januarski termin obuke ostalo je još nekoliko slobodnih mesta.

Obuka je namenjena svima koji žele da se angažuju ili su već angažovani kao lični pratioci deteta u vrtićima, redovnim osnovnim i srednjim školama, kao i specijalnim školama; pružaocima i pokretačima usluge lični pratilac deteta u jedinicama lokalne samouprave: centrima za socijalni rad, ustanovama za decu, organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama; stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite: pedagozima, psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, andragozima, specijalnim pedagozima, pravnicima, sociolozima i lekarima; svima koji žele da saznaju više o ovoj usluzi.

Obuka traje tri dana (ukupno 24 sata) i nosi 15 bodova stručnim radnicima, zaposlenima u socijalnoj zaštiti.

Ciljevi programa:

  • Sticanje znanja i veština za obavljanje posla lični pratilac deteta;
  • Unapređenje veština za prevazilaženje teškoća u radu ličnog pratioca deteta i ostvarivanje pune saradnje sa porodicom i akterima vaspitno-obrazovnog procesa;
  • Upoznavanje sa specifičnostima porodice, brige o deci i funkcionisanja porodice u socijalnom kontekstu; uspostavljanje odnosa poverenja ličnog pratioca sa članovima porodice;
  • Sticanje znanja o značaju i potrebi za obrazovnom inkluzijom i punom socijalnom uključenošću dece sa smetnjama u razvoju;
  • Izgradnja kapaciteta pružaoca usluga potrebnih za realizaciju usluge lični pratilac deteta;
  • Upoznavanje sa svim fazama razvoja usluge lični pratilac deteta.

Nakon obuke učesnici dobijaju uverenje Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu koja im omogućava angažovanje u svojstvu ličnog pratioca deteta u sistemu socijalne zaštite i obrazovnom sistemu, a pružaocima usluga u sistemu socijalne zaštite, polaznu osnovu za pokretanje usluge lični pratilac deteta, kao i i mogućnost licenciranja ove usluge.

Cena obuke je 10.000 RSD po učesniku (podrazumeva radne materijale, ručak i osveženje tokom sva tri dana).

Autorke i trenerice programa poseduju višegodišnje iskustvo radu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i realizaciji treninga:
Ivana Koprivica, master psihologije, sa licencom za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti;
Dragana Stanković Gaić, diplomirana pedagoškinja, sa licencom za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti;
Katarina Majkić, diplomirana pedagoškinja sa licencom za obavljanje stručnih poslova u obrazovanju.

Zainteresovani učesnici popunjen prijavni formular mogu poslati na mejl: licnipratilacdeteta@gmail.com
Prijave se prihvataju do 31. decembra 2017. godine.
Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Katarina Majkić, playcentar.ns@gmail.com

About the Author

Redakcija:

Leave A Response