Sve je sačinjeno od umanjenih delova sebe: Intervju sa Tanzilijom Polujahtovom, autorkom metode fraktalnog crteža

Prapočeci fraktalnog metoda dosežu u doba starog veka i egipatske kulture, gde su se poštovala isceliteljska svojstva boje i svetlosti (hromoterapija i helioterapija). Kako boje i svetlost deluju na ljudske emocija tema je mnogobrojnih naučnih i umetničkih traganja. Šezdesetih godina prošlog veka francuski matematičar Benoa Mandelbro (Benoît Mandelbrot) uspeo je da matematičku formulu pretvori u … Continue reading Sve je sačinjeno od umanjenih delova sebe: Intervju sa Tanzilijom Polujahtovom, autorkom metode fraktalnog crteža