Svako ima pravo da se predomisli Osobe sa invaiditetom: – mogu da se predomisle iz bilo kog razloga koji im je važan; – daju razumna objašnjenja...

KANADA   U nekoliko kanadskih provincija na snazi je zakon o donošenju odluka uz podršku. U Britanskoj Kolumbiji, na primer, na snazi je sporazum...

Svaka osoba ima pravo da upravlja ličnim informacijama. Kada su u pitanju osobe sa mentalnim invaliditetom, prava o zaštiti privatnosti neko drugi ostvaruje...

Zdravstvene potrebe osoba sa mentalnim invaliditetom dugo su predmet profesionalnog, etičkog i zakonodavnog pitanja. Ljudi sa mentalnim invaliditetima...

Olivera Ilkić (1972), Beograd Profesija / zaposlenje / hobi: Nemam zvanje, a nezvanično sam ekspertkinja za rad sa ženama sa i bez invaliditeta koje...